تا سال آینده همه مدارس کشور به شبکه ملی اطلاعات متصل شود

درحال بارگذاري ....