افزایش ۱۲۵ هزار بشکه تولید روزانه نفت شیل آمریکا

درحال بارگذاري ....